Isang kasabihan at ekspresyon ang buhay alamang upang ipahayag ang kawalan ng kabuluhan ng buhay ng isang mahirap. Inihahambing ang naturang sitwasyon ng tao sa maliit na alamang (Acetes spp.), isang lamandagat na hugis hipon, na kapag nahuli at iniahon mula sa tubig ay kumikislot nang malakas at namamatay. Mula ang kasabihan sa salawikaing:

Buhay-alamang:


Paglukso, patay.


Ang ekspresyon ay tila isang himutok ng nagsasalita hinggil sa kawalan ng pag-asa dahil waring wala siyang nakikitang paraan upang umasenso o lumigaya anuman ang gawing pagsisikap.


Sa kabilang dako, hindi ito purong desperasyon. May kalakip din itong pagtitiwala sa bahala na, o ang pikitmatang pakikipagsapalaran upang masabi sa sarili na may ginawang mahalaga sa buhay. Upang tulad ng alamang ay “lumukso” bago namatay.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: