Ang mga benepisyo ng pagkain ng Lanzones ay ang mga sumusunod:
  1. Mayaman ito sa antioxidants,
  2. Pinapatibay nito ang ngipin at gilagid,
  3. Pinapalakas nito ang immune system,
  4. Pinapababa nito ang cholesterol level,
  5. Pinapabagal nito ang pagkulubot ng balat,
  6. Ito ay gamot sa diarrhea,
  7. Ito ay nakakatulong sa digestion,
  8. Ito ay gamot sa sakit na dyentery at malaria.

Pinagmulan: facebook.com/thehealthyinfo

Mungkahing Basahin: