Isang salitang Sebwano ang barang at tumutukoy sa lahat ng masamang karunungan at pangkukulam.


Tinatawag na mambabarang ang tao na nagtataglay ng kapangyarihang ito. Singkahulugan nito sa Siquijor ang haplit, paktol, at anyaw.


May alagang kulisap ang mambabarang at ginagamit ito sa kaniyang biktima. Sari-sari na ang kuwento hinggil sa kapangyarihan ng mambabarang at ikinokompara sa mahika negra at mga mahiwaga’t mapaminsalang kulto sa mundo.


Itinatago diumano ng mambabarang ang alagang uwang, ipis, alupihan, o gamugamo sa isang bote o biyas ng kawayan at pinakakain ng ugat ng luya.


Kapag may nais parusahan, nagsasagawa ng ritwal at panalangin ang mambabarang at saka binubulungan ng mga utos ang alaga. Pinupuntahan ng alaga ang bibiktimahin at pinapasok ang katawan nito sa pamamagitan ng ilong, bibig, tainga, puwit, at iba pang butas, kasama na ang sugat.


Mararamdaman ng biktima ang pananalakay alinsunod sa pinasok na bahagi ng katawan. Malubhang pananakit ng ulo kung pinasok sa tainga, almoranas kung sa puwit, balinguyngoy kung sa ilong, at iba pang karamdaman. Hindi ito nagagamot ng doktor, maaaring ikabaliw at ikamatay ng biktima, at nawawala lámang kapag umalis ang insekto.


May nagsasabi na ang isang gamot sa barang ay humanap ng arbularyo na may katapat na kapangyarihan. Kapag nagtagumpay, ipinadadanas din sa mambabarang ang sakit na ginawa niya sa kaniyang biktima hanggang sumuko ito at pauwiin ang alaga.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: