Ang banyera ay isang malaking sisidlan ng tubig na mistulang malaki at malukong na plato.

Tradisyonal itong gawa sa yero o aluminyo at ginagamit na labahan, kapalit ng kahoy na batya. Ginagamit din itong paliguan. Nagiging kunwa-kunwarian itong swimming pool para sa mga naliligong bata.

Ngayon, higit na karaniwang makita sa batalan at tapat ng gripo ang banyerang gawa sa plastik.

Mahalaga ang banyera sa pamilihan ng isda. Sa banyera itinutumpok ang mga nahuling isda ng mga mangingisda upang ilako sa talipapa o pamilihan. Ginagamit na panukat ito sa dami ng isda, tulad ng pariralang “banyebanyerang isda.”

Gayunman, sa palengke, mapapansing ang ginagamit na banyera ng isda ay yero, higit na mataas ang dingding, at may bitbitan.