Ang kiyapo, tinatawag ding kuyapo, ay kabilang sa maliit na pamilya ng halamang-tubig o akwatiko sa pamilyang Nymphaeaceae.

Water lily ang karaniwang tawag sa Ingles.

Sinasabing may 70 uri ng water lily sa buong mundo. Tulad ng ibang water lily, ang kiyapo ay may makintab, bilugan at nakalutang sa tubig na mga dahon at nakaugpong sa isang mahabang uhay na may lamang maraming hangin.

May makapal itong tangkay na nakalubog sa tubig at nakabaon sa putik. May hubog tasa naman itong bulaklak na may nakapaikot na mga talulot.

Ang malaking mga dahon nito ay nakapagdudulot ng lilim sa mga isda sa ilalim. Gayunman, ang labis na pagdami nito ay nakapagdudulot ng polusyon sa tubig at sagabal sa nabegasyon. Ipinangalan sa kiyapo ang popular na distrito ng Quiapo sa Maynila samantalang ipinangalan sa kuyapo ang bayan ng Kuyapo sa Nueva Ecija.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: