Ang salitang Pentecost ay Griyego at nangangahulugang “ika-50 araw.” Limampung araw pagkatapos ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ating ipinagdidiwang ang pagdating ng banal na espiritu sa mga apostol at iba pang mga disipulo, at ang simula ng kanilang ministeryo sa lupa upang gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa.


Ang mga taong ito ay kabilang sa mga unang katoliko, at si Pedro ang unang papa ng katolikong simbahan.


Ang mga apostol at ang kanilang mga tagasunod ay nagtipon sa isang silid. Sa lahat ng kaganapang ito, isang malakas na hangin ang humihip at isang apoy ang lumitaw na may hugis dila ng apoy, at nahati mismo sa maraming indibidwal na apoy sa itaas ng mga ulo ng lahat ng naroroon.


Dumating ang Banal na Espiritu sa mga taong ito at bawat isa ay nagsimulang magsalita ng iisang  wika. Sa kabila ng katotohanang marami sa kanila ay walang pangkaraniwang wika, ganap nilang naintindihan ang isa’t isa.


Ang mga simbolo ng Pentecost ay ang apoy at ang kalapati, na kumakatawan sa Banal na Espiritu.


Ang kulay ng Pentecost ay pula at ang pari ay nagsusuot ng pulang kasuotan sa araw na ito.


Mungkahing Basahin: