5 Pagkain na kailangang itapon upang bumaba ang blood sugar

  1. Asukal
  2. Kanin
  3. Tinapay
  4. Fruit Juices at Softdrinks
  5. SagingPinagmulan: yt/Dr. Josephine Grace Rojo Tan


Mungkahing Basahin: