dahilan ng pananakit ng leeg


Neck Pain: Dahilan ng Pananakit ng Leeg

Payo ni Doc Willie Ong


Ang pananakit ng leeg ay posibleng may kaugnayan sa masel, nerve at cervical vertebrae (buto sa leeg). Sa kabutihang palad, maraming dahilan ng pananakit ng leeg ay hindi naman seryoso at maaaring magamot.


Mga Dahilan:

1. Hindi maayos na pagtayo at pag-upo. Ang hindi maayos na pagkaka-upo habang nasa harapan ng computer o ang pagkaka-baluktot habang nasa harapan ng iyong ginagawang trabaho, at maling posture ay maaaring makapag-pangalay ng muscle.

2. Pangangalay ng muscle. Sobrang paggamit gaya ng pag-ikot ng ulo, ay maaaring makapag-pangalay sa muscle, gayon din ang pagkiskis ng ngipin (teeth grinding).

3. Pag-edad ng joints. Ang leeg ay nakararanas ng pagkapagod lalo na kung nagkaka-edad, na nagiging dahilan para magkaroon ng osteoarthritis.

4. Pagkaipit ng ugat o nerve. Ito ay nangyayari sa puwang sa may palibot ng neck vertebrae o buto sa leeg. Puwede dahil sa arthritis o sobrang paninigas ng masel dulot ng stress.

5. Pagkapinsala. Ang pagkaka-pinsala sa whiplash, kung ang leeg ay pinatutunog ng paulit-ulit, nababanat ang leeg sa maling galaw.

6. Sakit. Ang pananakit ng leeg ay maaaring sintomas ng sakit gaya ng rheumatoid arthritis o meningitis.


Kung minsan ang pananakit ng leeg ay nagpapahiwatig ng seryosong sakit. Kumonsulta agad sa doktor kung makaranas nito:

1. Pananakit ng iyong balikat pababa sa iyong braso.

2. Pamamanhid o pagkawala ng lakas sa iyong braso at kamay.

3. Pagbabago sa oras at panahon ng pagdumi.

4. Kawalan ng kakayahan na maabot ang dibdib ng baba.


Pinagmulan: @docwillieong


Mungkahing Basahin: