Pacific Commercial Company Building

Pacific Commercial Company Building | @philippine_museums


Ipinatayo ng Pacific Commercial Company at International Banking Corporation, ayon sa disenyo ng Murphy, McGill, and Hamlin of New York and Shanghai. Natapos Hulyo 1922, at pinasinayaan 13 Nobyembre 1922.


Minsang nabili ni Enrique Zobel, at nakilala bilang Ayala Building, 1940-1959. Isinaayos ng LBC Properties, Inc., 2007.


Isa sa mga nananatiling gusali na itinayo noong ika-20 siglo sa baybayin ng Ilog Pasig.


Mungkahing Basahin: