Gusaling Calvo
Gusaling Calvo | @theheritagecollective


Gusaling Calvo


Itinayo ayon sa disenyo ni Fernando Ocampo sa lupang pag-aari ng mag-asawang Angel Calvo at Emiliana Mortera, 1938.


Naging opisina ng mga kumpanyang pangnegosyo at pangkabuhayan, 1938-1944. Pansamantalang ginamit ng Japanese Imperial Forces, Nobyembre 1944. Nasira noong labanan sa Maynila, 1945. Ipinaayos, 1946.


Itinatag ang Museo ng Gusaling Calvo sa ikalawang palapag, 1994. Isa sa mga nananatiling gusaling itinayo noong mga unang bahagi ng siglo 20 sa daang Escolta.


Mungkahing Basahin: