Araw ng Pagbasa

Bilang pagsusulong at pagpapaunlad sa pagbasa, ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 27 ang Araw ng Pagbasa sa bisa ng Republic Act No. 10556.


Ngayong taon, sa pamumuno ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd), bibigyang-diin sa naturang selebrasyon ang papel ng pagbabasa at literacy sa pagtataguyod ng critical thinking ng learners.


At bilang tugon sa kinakaharap na learning loss na dulot ng pandemya, hinihikayat din ang mga magulang na sanayin sa pagbabasa ang learners sa murang edad pa lamang.


Mungkahing Basahin: