Bayani sa 5-Piso Coin

Bayani sa 5-Piso Coin


Nakikiisa ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa paggunita ng kaarawan ng Ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio ngayong ika-30 ng Nobyembre.


Nakilala si Bonifacio sa kanyang pangunguna sa rebolusyon noong panahon ng Espanyol. Isa siya sa nagtatag ng Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK.


Naitampok si Bonifacio sa disenyo ng iba’t ibang serye ng ating salapi. Kasalukuyan siyang makikita sa 5-Piso coin ng New Generation Currency Series.


Pinagmulan ng larawan: @bangkosentral


Mungkahing Basahin: