On

 

Panata sa Kalayaan

Panata sa Kalayaan ni Amado V. Hernandez | @theheritagecollective


Kitlin man ang buhay ko't biyakin a bungo.

Sa bungo ko'y nakalimbag pa rin sa sariwang dugo.

"Pilipino akong sa pambubusabos ay hindi susuko"


Mungkahing Basahin: