Coin Deposit Machine Program

Ano ang layunin ng Coin Deposit Machine Program? | @bangkosentral


Hinihikayat ng Coin Deposit Machine (CoDM) Program ang publiko na gamitin ang mga naipong barya bilang pambayad sa mga produkto o serbisyo.


Ipinaliwanag ni Acting Deputy Director Jann Ryan Jose ng BSP Greater Manila Regional Office kung paano makatutulong ang CoDM sa Coin Recirculation Program ng BSP.


Layunin ng proyektong "coin deposit machine program" (CoDM) na palakasin pa lalo ang BSP coin circulation program para mas maengganyo pa ang publiko na i-deposit ang mga naipon nilang barya at matulungan pa rin natin ang mga negosyo na sumunod sa R.A. 10909 or the No Shortchanging Act of 2016 


Coin Circulation - Pagpapaikot ng mga barya sa ating araw-araw na transaksyon.


Mungkahing Basahin: