Si Simon Anda at ang pag-aalsa laban sa mga Briton

Si Simon Anda at ang pag-aalsa laban sa mga Briton


Hindi magkaisa ang mga Kastila nang sinakop ng mga Briton ang Maynila noong 1762. Ang posisyon ng Gobernador-Heneral ay bakante at dahil dito ang Arsobispo ang itinalaga sa pamamahala ng gobyerno. Gusto ng Arsobispo na sumuko sa mga Briton, pero maraming kastila ang tutol dito. Dahil dito, hinalal ng Real Audiencia si Simon de Anda bilang Gobernador Heneral para mapatalsik sa pwesto ang Arsobispo.


Ayaw sumuko ni Anda, pero alam din nya na hindi nya kaya magwagi laban sa mga Briton. Kaya sya’y tumakas mula sa Maynila at piniling mag tipon ng hukbo sa Bulacan at Pampanga. Pero ang gyera ay naiwasan nang umalis ng Maynila ang mga Briton matapos

ang mahabang negosyasyon sa Europa sa pagitan ng Espana at Britanya.


Mungkahing Basahin: