Pindangan Ruins

Pindangan Ruins | @philippine_museums


Ang Pindangan ruins ay guho ng simbahang itinayo ng Spanish noong 1764, may nakatayong buttress at pader, binabantayan ng Carmelite sisters.


Mungkahing Basahin: