Panalangin sa Umaga

Panalangin sa Umaga | @rcamaoc


Napakaganda ng umagang ito Panginoon! Maraming Salamat!


Kasama ni Inang Maria, patuloy mo kaming patnubayan at gabayan sa araw araw naming gawain.


Iaalay namin sa iyong ngalan ang mga kabutihang aming gagawin maging ito ay maliit o malaki. 


Amen.


Mungkahing Basahin: