adbiyento

Panalangin para sa ikatlong linggo sa panahon ng adbiyento


Panginoong Hesus, kami po ay lubos na nagagalak sapagkat ikaw na aming kaligtasan ay paparating na.


Linisin mo po ang aming mga puso at isip at tulungan mo po kami na magbagong buhay upang kami ay makasalo mo sa iyong kaharian.


Gabayan mo po kami, Panginoon, upang kami ay laging puspos ng pag-ibig at kapayapaan. Amen.


Pinagmulan: @katolikongpinoy


Mungkahing Basahin: