Pag-uswag

Pag-uswag | @dswdfo5


Alamin kung sinu-sino ang paparangalan sa 8th Regional Bayani Ka! Awards mamayang 5:00 ng hapon.


Ang Bayani Ka Awards ay taunang parangal na iginagawad ng DSWD KALAHI-CIDSS para sa mga pamayanan o organisasyon na aktibong lumalahok sa pagtataguyod at pagsasabuhay ng Community-Driven Development.


Mungkahing Basahin: