Paano makakaiwas sa mga sakit sa cornea

Paano makakaiwas sa mga sakit sa cornea? | @PIA_RIII via Department of Health (@DOHgovph)


Narito ang ilang paalala upang mapangalagaan ang ating mga mata. 


Malabong mata’y iwasan.

Pagkonsulta sa mata ipractice yan para sa isang Healthy Pilipinas!


Paano makakaiwas sa mga sakit sa cornea?


1. Pabakunahan ang inyong mga anak laban sa tigdas (measles). Maaaring maging komplikasyon ng tigdas ang corneal blindness.

2. Magsuot ng mga protective eyewear o goggles kung nagtatrabaho gamit ang mga mapanganib na bagay o kemikal.

3. Itigil ang paggamit ng contact lens kung nakakaranas ng pamumula, kirot, o pagmumuta.

4. Kumunsulta muna sa doktor bago gumamit ng kung anong klaseng eye drop sa mata.

5. magtungo kaagad sa inyong primary care provider kung nakakaranas ng anumang kakaibang sintomas sa mata.


Mungkahing Basahin: