Patubigan ng Carriedo


Ang modernong patubigan ay unang ipinakilala sa Maynila noong 1878, sa layuning mapabuti ang kalusugan at pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinis na tubig na maiinom. Ang patubigan na ito ay nagdala ng 16 milyong litrong tubig kada araw sa 300,000 na katao. Ang kamangha-manghang gawa na ito ay naisakatuparan dahil sa donasyon ni Francisco de Carriedo na namatay noong 1743. At dahil dito, ang patubigan ay ipinangalan sa kanya.


Mungkahing Basahin: