Ang Obserbatoryo ng Maynila ay ang pinaka-unang weather station sa Pilipinas. Ito ay nasimulan ni Francisco Colina, S.J. sa isang abandonadong bahay ng kalapati sa bubong ng kumbento ng mga Heswita sa Intramuros. Noong 1884, ito ay itinalaga ng pamahalaang kolonyal ng mga Kastila bilang opisyal na weather station ng Pilipinas. Ito ay nasira noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Matapos ang giyera ay naipatayo muli, at ngayon ay matatagpuan na sa Quezon City.

Mungkahing Basahin: