Ang Bikolano Sadok ay putong sa ulo na ginagamit sa mga Bikolano. Ito ay yari sa pinatuyong dahon ng anahaw na binigkis ng mainipis na kawayan. Ang loob na kwadro ng Bikolano Sadok ay mayroon pabilog na kawayan na nagsisilbing kapitan sa ulo ng nagsusuot upang hindi ito mahulog. Mayroon ding kasuotang pang-ulo na kawangis ng Bicolano Sadok na matatagpuan sa pulo ng Leyte.


Mungkahing Basahin: