pantalan ng maynila


Ang Pantalan ng Maynila


Noong 1815, ang malagong Kalakalang Galeon ay natigil sapagkat ang Mexico ay lumaya mula sa Espanya. Upang matugunan ang

kawalan ng kita, binuksan ang Maynila sa pandaigdig na kalakalan.


Ang asukal ang nangungunang kalakal na panlabas, sunod ang tabako at indigo. Kinakalakal din ang abaka. Sa kabilang dako, ang nangungunang ina-angkat ay tela, bakal, alak, tsaa, kristal, at mga pabango. 


Ang Maynila ay naging mahalagang sentro ng kalakalan sa Asya.


Mungkahing Basahin: