Ang nawawalang itlog


May pari bumili ng 6 na dosenang itlog para ipamigay sa mahihirap…
Iniwan niya ito sa harap ng simbahan upang buksan sandali ang gate ngunit pagbalik niya ay wala na ang mga ito.


Kaya nung magmisa siya…


Pari: tumayo ang mga may itlog (tumayo lahat ang mga lalaki)


Pari: ang ibig kong sabihin ay yung mga nakakita ng itlog (tumayo lahat ang mga babae)


Pari: hindi po…ang ibig kong sabihin ay yung nakakita ng mga itlog ko (tumayo ang mga madre)


Credit to original owner


Mungkahing Basahin: