Si Yabing Masalon Dulo ay isang master weaver at dyer na kinilala sa pagpapanatili ng mabal tabih, ang tradisyonal na sining ng paghahabi ng ikat ng mga Blaan. Mas kilala bilang si Fu Yabing, siya ay pinagkalooban ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan noong 2016.


Mungkahing Basahin: