Alam ba ninyo? Makikita sa ating bansa ang 2/3 ng saribuhay sa mundo at 70% at 80% ng mga species ng mga halaman at hayop. Kaya mahalagang protektahan natin ang kalikásan upang hindi tuluyang maglaho ang mga ito.


Saribuhay in English: Biodiversity


Mungkahing Basahin: