saribuhay
Saribuhay | Nayong Pilipino Foundation (@atingnayon)

Alam ba ninyo? Makikita sa ating bansa ang 2/3 ng saribúhay sa mundo at 70% at 80% ng mga species ng mga halaman at hayop. Kaya mahalagang protektahan natin ang kalikásan upang hindi tuluyang maglaho ang mga ito.

Saribuhay in English: Biodiversity

Mungkahing Basahin: