Saan maaaring maghain ng petisyon para sa pag-aampon?


Ang paghahain o pagfile ng petisyon para sa pag-aampon ay isinasagawa sa Regional Alternative Child Care Office (RACCO) ng lugar o rehiyon kung saan nakatira ang Prospective Adoptive Parent na mag-aampon.


Ang mga RACCO ay matatagpuan sa mga Field Office ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).


Mungkahing Basahin: