pag-aampon
Saan maaaring maghain ng petisyon para sa pag-aampon? | @dswdserves

Saan maaaring maghain ng petisyon para sa pag-aampon?

Ang paghahain o pagfile ng petisyon para sa pag-aampon ay isinasagawa sa Regional Alternative Child Care Office (RACCO) ng lugar o rehiyon kung saan nakatira ang Prospective Adoptive Parent na mag-aampon.

Ang mga RACCO ay matatagpuan sa mga Field Office ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Mungkahing Basahin: