On
Palakpak
Palakpak | @damakolahiko

“Ang salitang “”palakpak”” ay isang halimbawa ng onomatopĂ©ya kung saan ipinapahiwatig ng tunog o himig ng salita ang kahulugan nito. Nabubuo ang tunog nito sa pamamagitan ng patuloy na paghampas ng dalawang palad sa isa’t isa. Maituturing itong simbolo ng papuri o pagbati sa isang tao, talumpati, pagtatanghal at iba pang kalugod-lugod na mga bagay.

Mungkahing Basahin: