hiraya manawariHiraya Manawari | @damakolahiko


Ang Salitang Pilipino natin ngayong araw ay: Hiraya Manawari.


“Hiraya” ang mas malalim na Tagalog ng “Sana”, habang ang “Manawari” naman ay “Matupad” o “Mangyari”.

Bukod sa pagiging sikat na palabas na nasubaybayan ng mga kabataan noong 1990’s, pwede mo itong sabihin para magbigay ng suporta sa isang pangarap o hiling.


Mungkahing Basahin: