Hiraya Manawari
Hiraya Manawari | @damakolahiko

Ang Salitang Pilipino natin ngayong araw ay: Hiraya Manawari.

“Hiraya” ang mas malalim na Tagalog ng “Sana”, habang ang “Manawari” naman ay “Matupad” o “Mangyari”.
Bukod sa pagiging sikat na palabas na nasubaybayan ng mga kabataan noong 1990’s, pwede mo itong sabihin para magbigay ng suporta sa isang pangarap o hiling.

Mungkahing Basahin: