Ang Pilipino kaparis ng kawayan


Ang Pilipino’y kaparis ng kawayan,


nakikisayaw sa hangin, nakikisayaw:


kung saan ang ihip,


doon ang hilig


kaya hindi siya nabubuwal, hindi nabubuwal.


Di tulad ng punong niyog,


ayaw yumuko, ayaw lumuhod,


kaya siya nabubuwal, nabubuwal.


Pinagmulan: @indiohistorian via Jose “Pete” Lacaba