haraya
Haraya | Nayong Pilipino Foundation | @atingnayon

Uso pa ba ang haráya? Marahil ikaw ay nagtataka. Oops, iba pala yun. Paumanhin mga Ka-Nayon.

Ang haráya ay ang kakayahan ng isip na bumuo ng mga imahen o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi umiiral o hindi totoo ; kakayahan ng isip na bumuo ng mga larawan ng anumang hindi pa nararanasan ; o kakayahan ng isip na bumuo ng mga bagong imahen o idea sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga dáting naranasan.

Tumutukoy din ito sa anumang inilalarawan sa isip o binubuo sa isip at ang kakayahan ng isip na maging malikhain o maparaan.

Kasingkahulugan nito ang darepdép (Ilokano), díli, háwo, karayà, lóba (Bikol)

Ano ang haráya sa inyong wika mga Ka-Nayon?

Mungkahing Basahin: