nayon
Nayon | Nayong Pilipino Foundation (@atingnayon)


Nayon (pangngalan)

  • maliit na pamayanan, isang bahagi ng isang bayan: Hamlet, Ili, Lungsod, Village.
  • baryo
  • ang mga tao sa naturang pamayanan


Mungkahing Basahin: