Dapat ka bang matakot sa Monkeypox?


Narito ang ilan sa dapat mong malaman tungkol sa monkeypox.


Ang Monkeypox virus ay nakakahawa sa pamamagitan ng close contact (wounds, body fluids, respiratory droplets) sa tao o hayop na infected, o sa mga kontaminadong materyales.


Karaniwang sintomas ng Monkeypox

  • Lagnat
  • Pamamaga ng lymph nodes
  • Pantal


Kahawig man ng Monkeypox ang Smallpox, hindi ito masyadong nakahahawa at hindi nagiging sanhi ng malubhang karamdaman.


Ang Smallpox vaccine ay napatunayang 85% na epektibo upang maiwasan ang Monkeypox.


Mungkahing Basahin: