agham

Ang Salitang Pilipino natin ngayong araw ay “Agham”.


Ang “agham” ay mas malalim na salitang Pilipino para sa “siyensya”, ito ay hango sa salitang sanskrit na “agama” na ang ibig sabihin ay “minanang kaalaman”. Ang agham ay dapat nating pagkatiwalaan lalo na sa mga panahon ito.


Isa ito sa maraming salita at kaalaman na ating naisalaysay sa sariling nating wika mula ng dumating ang ibang lahi mula sa ibang bansa sa Asya bago pa man dumating ang mga Kastila.


Mungkahing Basahin: