wakis
Wakis | UP Che Costume Museum (@upche.costumemuseum), Letras Y Figuras art by Andrei Mendiola, Poster graphics by Xena Cabahug, Research by China Ho, Dan Racca and Sophia Luces

Wakis

Ifugao

Isang mahabang sintas sa baywang na ginagamit ng mga kabilang sa mga etnolingwistikong grupo ng Kordilyera.

Ang wakis sa larawan ay para sa lufid o tapis ng babae. Mas makapal ang tela ng wakis, at may mga dekoratibong habi at palawit ito.

Mungkahing Basahin: