lufid
Lufid | UP Che Costume Museum (upche.costumemuseum)

Lufid

Ifugao

Isang pahabang tela na sinusuot sa may baywang. Ito’y parte ng tradisyonal na kasuotan ng mga kababaihan ng kulturang Ifugao.

Ang nasa larawan ay isang manghahabi na gumagamit ng ablan. Ang disenyo ng lufid ay may mga inihabing simbolo at pigura.

Mungkahing Basahin: