k'gal nisif
K’gal Nisif | UP Che Costume Museum (upche.costumemuseum)

K’gal Nisif

T’boli

Isang blusa na mahaba ang manggas. Ito’y parte ng tradisyonal na kasuotan ng mga kababaihan ng kulturang T’boli.

Ang “nisif” ay tumutukoy sa mga geometrikong burda ng k’gal. Madetalyado ang mga disenyo at walang magkakapareho.

Sanggunian:

“Kegal Nisif”. T’boli Arts: An Appreciation. T’boli Arts. n.d. www.tboliarts.com/kegal-nesif.html

Mungkahing Basahin: