Ginalmaddan


Ga’dang


Isang breyslet na yari sa maliit na mga abolaryo o talukab, at sinasara gamit ang mga butones.


Ito’y parte ng tradisyonal na kasuotan ng mga babaeng Ga’dang. May mga katerno itong karaweweng (kwintas), buraway (hikaw) at attifulan (palamuti sa ulo).


Mungkahing Basahin: