Umpak


Bagobo


Isang blusa na sinusuot ng mga Bagobo. Ang nasa larawan ay base sa panlalaking umpak na yari sa hinabing abaka noong 1911.


Mga simbolong galing sa panaginip at paligid ang nagsisilbing inspirasyon ng mga disenyo at palamuti ng umpak.


Mungkahing Basahin: