umpak
Umpak | UP Che Costume Museum (@upche.costumemuseum), Letras Y Figuras art by Andrei Mendiola, Poster graphics by Xena Cabahug, Research by China Ho, Dan Racca, and Sophia Luces

Umpak

Bagobo

Isang blusa na sinusuot ng mga Bagobo. Ang nasa larawan ay base sa panlalaking umpak na yari sa hinabing abaka noong 1911.

Mga simbolong galing sa panaginip at paligid ang nagsisilbing inspirasyon ng mga disenyo at palamuti ng umpak.

Mungkahing Basahin: