eten
Eten | UP Che Costume Museum (@upche.costumemuseum) Letras Y Figuras art by Andrei Mendiola, Poster graphics by Xena Cabahug,
Research by China Ho, Dan Racca, and Sophia Luces, Translation and text by Angelene Payte

Eten

Ibaloi

Tinatawag ding aten o devit, isang uri ng tapis (nakabalot na palda) na sinusuot ng mga kababaihang Ibaloi sa Benguet.

Ang eten ay may katernong blusa na tinatawag na kambal. Pula, itim at puti ang mga tradisyonal na kulay ng tela at merong dama-rama.

Mungkahing Basahin: