Eten


Ibaloi


Tinatawag ding aten o devit, isang uri ng tapis (nakabalot na palda) na sinusuot ng mga kababaihang Ibaloi sa Benguet.


Ang eten ay may katernong blusa na tinatawag na kambal. Pula, itim at puti ang mga tradisyonal na kulay ng tela at merong dama-rama.


Mungkahing Basahin: