Bumili ka ng Tinapay


Babae: Hon, bumili ka ng tinapay sa bakery mamaya pag-uwi mo ha.


(Hindi nagreply si lalaki)


Babae: Damihan mo kasi nandito kabit mo si Jona?
Lalaki: Sinong Jona?


Babae: Wala. Naniniguro lang na nabasa mo chat ko.
Lalaki: Kasama ko si Jona ngayon.


Babae: Ano?! Nasaan kayo?
Lalaki: Sa bakery sa kanto lang.

(mabilis na pumunta sa bakery si Babae)


Babae: Nandito na ako. Nasaan ka?
Lalaki: Sa trabaho. Tutal nandyan ka na rin lang, ikaw na bumili ng tinapay.


Credit to the copyright owner.


Mungkahing Basahin: