ano ang compost

Ano ang compost?


Ito ay ang mga organikong materyal na pwedeng idagdag sa inyong lupa upang makatulong sa paglaki ng inyong halaman.


Ano ang mga pwedeng gamiting para gawing compost?

  • Mga balat ng gulay,
  • Mga nalaglag na dahon,
  • Mga tira o sirang prutas,
  • Mga gamit na sachet ng tsaa,
  • Mga tinapay, at
  • Mga papel.


Mungkahing Basahin: