anlowage
Anlowage | @atingnayon


Ang anlowage ay isang tao na gumagawa ng mga estruktura o kasangkapan na ginagamitan ng kawayan o tabla.


Ang anlowage ay tinatawag ding karpintero at panday-kahoy.


Mungkahing Basahin: