Ang anlowage ay isang tao na gumagawa ng mga estruktura o kasangkapan na ginagamitan ng kawayan o tabla.

Ang anlowage ay tinatawag ding karpintero at panday-kahoy.


Mungkahing Basahin: