On
iwas rape tips
Iwas Rape Tips | @gal-pnp


Iwas Rape Tips 


Sa kalsada

  1. Planuhin ang iyong ruta ng maaga. Maglakbay sa mailaw na daan. Kung maaari, maglakad ng may kasama;
  2. Kilalanin ang iyong mga kapitbahay at iwasang dumaan sa mga shortcut lalo na kung ito ay mapuno at madamo;
  3. Kung sa tingin mo ikaw ay sinusundan, agad tumawid sa kabilang kalye at magtungo sa mga mataong lugar.


Sa bahay

  1. Maglagay ng magagandang kandado sa mga pintuan at bintana at gamitin ang mga ito;
  2. Huwag isama ang iyong buong address kapag nagsusulat sa logbook;
  3. Huwag agad buksan ang iyong pinto nang hindi alam kung sino ang nasa kabilang panig.


Mungkahing Basahin: