ALAMIN: Ang Rinti ay pulseras mula sa mga Maranao sa Lanao. Yari ito sa tanso at may malapad na disenyo. Nakaukit sa ibabaw nito ang disenyong okir at kinatatampukan ng hugis diamanteng tanso.

Mungkahing Basahin: