huling pahimakas
Huling Pahimakas | @philippine_museums


Huling Pahimakas ni Dr. Jose P. Rizal

Masayang sa iyo’y aking idudulot

Ang lanta kong buhay na

lubhang malungkot:

Maging maringal man at

labis alindog

Sa kagalingan mo ay

akin ding handog.


Sa pakikidigma at pamimiyapis

Ang alay ng iba’y

Ang buhay na kipkip

walang agam-agam,

Maluwag sa dibdib

matamis sa puso at di ikahapis.


Salin ni Andres Bonifacio


Mungkahing Basahin: