sucat barrio school
Sucat Barrio School | @museomuntinlupa

Sucat Barrio School

Ang Main Building ng Sucat (Posadas) Barrio School ay ipinalipat ng pangasiwaan ni Alkalde de Mesa. Ayon sa isang pag-aaral, ang Sucat Barrio School ay para lamang sa primaryang antas ng pag-aaral noong panahon ng mga Amerikano. Wala ring opisyal na dokumento umano ang makapagsasabi kung anong taon naitatag ang Sucat Barrio School.

Source: Basilla, E. History of Selected Public Elementary Schools in Muntinlupa, 1905-1941.
Courtesy of Muntinlupa-Public Information Office

Kasama ang Muntinlupa Public Information Office, inihahandog namin ang “Mga Pamanang Larawan”, kung saan tampok ang mga lumang larawan mula sa mga Muntinlupe├▒o. Ito ay kabilang sa Museo Community Program. Ang Museo Community ay isa sa dalawang pangunahing programa ng Museo ng Muntinlupa. Sa programang ito, layunin ng Museo na hikayatin ang publikong makilahok sa pagsulat ng kanilang sariling kasaysayan at sumali sa mga talakayan.

Mungkahing Basahin: