philippine history sa high school

Philippine History sa High School


Bakit kailangang ituro ang Philippine History hindi lang sa elementarya kundi pari rin sa High School?


  • Makilatis ang ating prekolonyal na nakaraan (mga barangay at sultanato).
  • Mahinuha ang ating sinaunang koneksyon ng ating kultura.
  • Mamulat sa pagkabuo ng ating pagiging isang bansang Pilipino.
  • Magkaroon ng kamalayan sa ating himagsikan.
  • Maintindihan ang sigwa ng mga ninuno natin.
  • Maiwasan ang mga pang-aabuso at trahedyang kinaranasan natin sa kasaysayan.
  • Mapalakas ang nasyonalismo at isulong ang critical thinking bilang isang mamamayan.
  • Malabanan ang mga fake news, disinformation, at social amnesia na kinakalat para sa makasariling agenda.
  • Matukoy ang pinagmulan ng sistemang pulitikal na kinararanasan natin ngayon.


Pinagmulan: High School Philippine History Movement (@ReturnPhilHisHS)


Mungkahing Basahin: