Support Services Intervention para sa mga Indigenous People (IP)


Ang Support Services Intervention para sa mga Indigenous People (IP) ay isang benepisyo sa ilalalim ng Modified Conditional Cash Transfer (MCCT) ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na maaaring gamitin sa mga proyektong pangkomunidad na maaaring pagkakakitaan ng pamayanang katutubo. Sa rehiyong Bikol mayroong anim na libo tatlong daan pitumpu’t walong (6,378) benepisyaryo ng MCCT IP.


Sa Rehiyong Bikol, simula 2016-2020, mayroong 4,755 na benepisyaryo ng MCCT-SSI na nakatanggap ng may kabuuang halaga na Php 43,308,834.40.


Ang Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan ay patuloy na itinataguyod at sinusuportahan ang paglalakbay ng mga Katutubong Mamamayan para sa Tunay na Pagkilala, Paggalang at Sariling Pamamahala.


Mungkahing Basahin: